< div class="pagewrapper" > < !--Toggle Buttons-- >

دوره درد اندودانتیک

تشخیص درد اندودانتیک

CMEK.ir آموزش مداوم پزشکی کردستان

دکتر رستگار خسروی

دکتری (متخصص) / اندودانتیکس

CMEK.ir

مجری نوین ترین دورههای پزشکی

آموزش مداوم کردستان

توسعه دهنده برترین دورههای آموزش پزشکی

آموزش مجازی یا E-learning در واقع شیوه آموزش جدیدی است که بواسطه ظهور و گسترش روز افزون اینترنت، رواج چشمگیری یافته است. امروزه اکثر دانشگاهها و مراکز آموزشی بزرگ دنیا بخشی از آموزش های خود را به این شیوه ارائه می کنند.

در این شیوه فراگیر مطالب آموزشی را از طریق اینترنت و از وب سایت های دانشگاه ها دریافت می نماید. لذا موقعیت مکانی و زمانی فراگیر بطور مستقل از مکان و زمان آموزشی می گردد. فراگیر در هر زمان و از هر مکان می تواند به دفعات مطالب آموزشی را مرور کرده و بیاموزد.


سایر دوره های سامانه
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان

  در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود که بتوانند: ■ درد را تعریف کرده و فرآیند ایجاد آنرا شرح دهند. ■ عوامل موثر بر ادراک درد در هنگام زایمان را بیان کنند. ■ روش های مختلف کاهش درد غیر دارویی را توضیح دهند . و .....
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان

  لاحظات لازم هنگام بستری نوزاد مراقبتهای لازم از مادر و جنین در مرحله اول زایمان روش های کاهش درد مادر در لیبر نحوه تاثیر اضطراب بر ضربان قلب جنین علائم دیستوشی عاطفی و.....
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  دوره پروپزال نویسی

  هر پروپوزال یک طرح برای برآورده ساختن یک نیاز پیشنهاد می نماید و دریافت کننده آن، طرح پیشنهادی را با توجه به اینکه پروپوزال مزبور به سوالات زیر تا چه اندازه خوب پاسخ می دهد، ارزیابی می نماید
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  سوختگی

  اتوفیزیولوژی سوختگی سوختگی درجه اول تا چهارم درمان های اولیه سوختگی طریقه احیا در سوختگی مراقبت از بیماران سوختگی پیوند پوست انتخاب نوع پانسمان در سوختگی عفونت در سوختگی نارسایی ارگانهای متعدد در سوختگی تغذیه در سوختگی
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  کرونا ویروس مرس

  تعریف موارد بیماری کوروناویروس مرس توزیع جغرافیایی و نظام مراقبت اهداف نظام مراقبت ( (Surveillance بیماری مرس ویروس شناسی مرس مقایسه ویروس‌های مرس با سارس پیشگیری از همه گیری ویروس‌های نوپدید...
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  سندرم راکی تانسکی

  علائم سندروم راکی تانسکی را نام ببرید. نتایج مطالعات در زمینه احساسات تجربه شده توسط زنان مبتلا به سندروم راکی تانسکی را توضیح دهند. اهمیت مطالعه در ارتباط با سندروم راکی تانسکی را شرح دهند....
 • 2015 2018
  مشاهده دوره

  ویروس زیکا

  ویروس شناسی زیکا تاریخچه و اپیدمیولوژی روشهای بالینی و تشخیص آزمایشگاهی ویروس زیکا نظام مراقبت ویروس زیکا راهکارهای استراتژیک مراقبتی و درمان ویروس زیکا راههای پیشگیری از ویروس زیکا ویروس زیکا در حاملگی بررسی میکروسفالی در مادران باردار...
گروه همکاران
شهرام شریفی (دبیر آموز مداوم)
85%

هدف دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برنامه آموزش مداوم پزشکی ترویج و بهبود مستمر مراقبت های بهداشتی بیمار توسط پزشکان و دیگر متخصصان حوزه بهداشت و درمان با کیفیت بالا میباشد

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
کاوه سبحانی ( توسعه دهنده و طراح)
50%

موزش مداوم جامعه پزشكي از جمله استراتژي هاي نوين حفظ و ارتقاي دانش جامعه پزشكي به شمار مي رود كه جهت ارتقاي سلامت جامعه طي چند دهه گذشته توسط اكثر كشورها بكار گرفته شده است ، ما در این راستا نوین ترین تکنیک های آموزشی را هنر کامپیوتر ترکیب کرده ایم تا بهترین را تقدیم شما نماییم.

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات
شعار ما
اطلاع رساني مطلوب از رويدادهاي آموزش مداوم به مشولين قانون آموزش مداوم از وظایف ماست و در این راستا ما همراه شما هستیم
sq-sample7
شهرام شریفی
دبیر آموزش مداوم
در برخی کشورها شرکت در فعاليتهای آموزش مداوم برای جامعه پزشکی اجباری بوده و تطابق قانون تأييديه مجدد پروانه طبابت منوط به شرکت در فعاليتهای آموزش مداوم می باشد. ما نیز در این راستا به شما کمک خواهیم کرد
sq-sample10
کاوه سبحانی
طرح و توسعه
سرعت در پاسخگویی و کار از اقدامات ما در این زمینه است. با خیال آسوده در سامانه آموزش مداوم پزشکی کردستان شرکت کنید و تجارب خود را بروز کنید
sq-sample12
رضیه معزی
کارشناس
اساتید دوره
دکتر خسروی، رستگار

دکتری (متخصص) / اندودانتیکس .

دکتر خسروی، رستگار

عضو یک سازمان آموزشی-پژوهشی داخلی

دکتر خسروی، رستگار

استادیار دانشکده دندانپزشکی

برگزار کننده نوین ترین

دوره های آنلاین پزشکی

نکات مهمی که در این دوره به آنها پرداخته خواهد شد

◄ انســتیتو پزشــکی آمریکا اخیرا گزارشی را ارائه داده است مبنی بر اینکه تعداد افرادی که در آمریکا دردهای مزمن را تجربه میکنند از تعداد کل بیماران سرطانی، قلبی و دیابت بیشتر است. بنابراین، تشخیص و درمان درد به صورت موثر چالش بزرگی است که بر ارائه دهندگان مراقبتهای سلامتی تأثیر گذاشته است. و هنوز، در بسیاری از جهات ،درد فرزند خوانده آموزش حرفهای اســت. هیچ رشــته یا دپارتمانی برای درد وجود ندارد.در مقابل، یک عضو هیئت علمی دانشــگاه یک دوره ارزیابی و بررســی بیحســی و ضد درد را با ســخنرانی هایی درباره روشهای تشخیصی و راهکارهای ارزیابی بین چندین اصول بالینی ارائه داد. حاصل کار منجر به دانش و اطلاعات جســته گریختهای شــد که ناقص بود و به روز نبود. متن حاضر را اســتاد پل روزنبرگ برای بررســی این مسئله نوشته است. استاد روزنبرگ باتوجه به تجربه زیاد در زمینه درمان بالینی و دانش عظیمی برخاسته از یافتههای تحقیقاتی اخیر، راهکارهایی جامع و به روز و یکپارچه برای درمان بیماران دارای درد مزمن ارائه داد.

◄ این متن دارای نظم منطقی است و هر فصل آن در یک روش مشابه ارائه شده است. بنابراین، درمانگر پر مشغله میتواند بســرعت یک فصل خاصی از کتاب را مطالعه کند یا ســایر فصل های مرتبط را مرور کند. این ویژگی موجب می شــود که جزئیات ویژه یک بیمار اختصاصی را بطور موثر بررسی کرد. مثلا، آیا بیماری داشته اید که فلیر-آپ بعد از درمان ریشــه دندان را تجربه کند؟ شــما می توانید در این موقع به فصل هفت مراجعه نمایید و بسرعت معیارهای تشــخیصی، عوامل پر خطر، و راهکارهای درمانی را مرور نمایید. علاوه بر این، هرفصل دارای نکات بالینی اســت که خلاصه ای از نکات کلیدی ضروری می باشــد که میتوان بســرعت به آنها عمل کرد. این کتاب معدنی از طلاست که اطلاعات کاربردی را طوری ارائه داده است که در عمل میتوان به آسانی مورد استفاده قرار داد.

◄ علاوه بر این، کل کتاب را میتوان یک متن درسی و آموزشی بشمار آورد. اگرچه هر فصل بصورت مجزا نوشته شده است ولی بین فصلها همپوشانی وجود دارد. بسیاری از فصلها با بخش خود ارزیابی پایان می یابد که با داستانی از بیمار مرتبط اســت. باز تاکید می کنیم که این کتاب بر تشــخیص و درمان بیماران دارای درد مزمن تمرکز دارد. این متن برای دوره جامع تشخیص و درمان درد مناسب است.با ما بدون دغدغه بروز بمانید و

امتیاز کسب نمائید

مشاهده صفحه اول سامانه
دانلود کتاب و جزوه دوره
15 اردیبهشت 1397
درد اندودانتیک(تشخیص درد اندودانتیک)
دانلود کتاب کامل همه بخشها
دکتر رستگار خسروی

دانلود کتاب کامل

در این بخش میتوانید کل کتاب دوره را دانلود و مطالعه فرمائید

دانلود کتاب کامل
15 اردیبهشت 1397
درد اندودانتیک(تشخیص درد اندودانتیک)
دانلود اسلایدهای مختص این بخش
دکتر رستگار خسروی

دانلود اسلایدها این آموزش (پی دی اف)

در این بخش میتوانید اسلایدهای این بخش از دوره را دانلود و مطلاعه فرمائید

دانلود اسلایدهای
15 اردیبهشت 1397
درد اندودانتیک
مطالعه کتاب دوره بصورت آنلاین
دکتر رستگار خسروی

مشاهده کتاب آنلاین دوره

در این بخش میتوانید کتاب انلاین و تحت اینترنت دوره را مشاهده و مطالعه نمایید.

مشاهده کتاب
آدرس و تماس با مرکز آموزش مداوم ( پشتیبانی)

آدرس:

کردستان، سنندج، روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، واحد آموزش مداوم

تلفن پشتیبانی

09183779330 کاوه سبحانی - 09185148784 شهرام شریفی- 08733664659 دفتر -

ایمیل:

info@CMEK.ir
تماس با پشتیبانی

آدرس

کردستان، سنندج, روبروی هتل شادی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، واحد آموزش مداوم

تلفن تماس

کاوه سبحانی : 09183779330

پست الکترونیک

info@cmek.ir